Przetargi

Krosno, dnia 26.08.2019r.
Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Jedność” w Krośnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pięcioletniej i rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wg art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz.U. z 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami.
Wykaz obiektów:

 1. ul. Walslebena 4a, budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy o powierzchni użytkowej 1262,07m2 - 18 mieszkań,
 2. ul. Walslebena 4, budynek mieszkalny wielorodzinny trzyklatkowy o powierzchni użytkowej 1160,44 m2 – 24 mieszkania,
 3. ul. Lwowska 2, budynek mieszkalny wielorodzinny sześcioklatkowy o powierzchni użytkowej 4229,16 m2– 72 mieszkania,
 4. ul. Staszica 13, budynek mieszkalny wielorodzinny pięcioklatkowy o powierzchni użytkowej 3501 m2 – 75 mieszkań,
 5. ul. Betleja 4, budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy o powierzchni użytkowej 1184,69 m2 – 20 mieszkań,
 6. ul. Betleja 6, budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy o powierzchni użytkowej 1189,58 m2 – 20 mieszkań,
 7. ul. Oficerska 4, budynek mieszkalny wielorodzinny sześcioklatkowy o powierzchni użytkowej 3599,87 m2 – 70 mieszkań,
 8. ul. Wojska Polskiego 34, budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy o powierzchni użytkowej 1076,35 m2 – 20 mieszkań,
 9. ul. Wojska Polskiego 36, budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy o powierzchni użytkowej 1076,35 m2- 20 mieszkań
 10.  ul. Grodzka 66, budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy o powierzchni użytkowej 2369,18 m2 - 25 mieszkań,
 11. ul. Grodzka 68, budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy o powierzchni użytkowej 2369,22 m2 - 25 mieszkań,
 12. ul. Grodzka 70, budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy o powierzchni użytkowej 2369,49 m2 - 25 mieszkań,
 13. ul. Grodzka 72, budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy o powierzchni użytkowej 2368,70 m2 - 25 mieszkań.
 Termin wykonania usługi wyznaczamy do 30 listopada 2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Walslebena 4a/10 w godz. od 8.00 do 14.00, tel. 13 43 217 33 lub 13 43 226 64.
Oferty należy składać w terminie do 3 września 2019 r. do godz. 1000