Przeglądy elektryczne

Administracja Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Jedność" w Krośnie informuje, że w dniach 27 i 28 września 2019 r. (piątek i sobota) od godz. 9:00 do godz. 20:00 będą przeprowadzone pomiary i przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach budynku przy ul. Staszica 13.

Wykonawcą tego zadania będzie Zakład Instalatorstwa Pomiarów Energetycznych i Automatyki Przemysłowej - Andrzej Chrobak, tel. kontaktowy: 609 260 929.

Prosimy o udostępnienie mieszkań.